Michał Sitek

Adiunkt w IFiS PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w
latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie
kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu
Śląskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. Koordynował polskie
edycje badania kształcenia nauczycieli matematyki (TEDS-M 2008) i
badania umiejętności matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019.
Obecnie kieruje polskim zespołem międzynarodowego badania umiejętności
dorosłych PIAAC 2022. Specjalizuje się w badaniach edukacyjnych,
socjologii ekonomicznej i analizach instytucjonalnych. Najnowsze
publikacje: M. Sitek, E. B. Ostrowska (red.) PISA 2018. Czytanie,
rozumienie, rozumowanie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020;
M. Sitek, E. B. Ostrowska, M.Badiak, Umiejętności, postawy i
zachowania finansowe młodzieży w Polsce. Wyniki badania PISA 2018;
Sitek M. (red.) (2020). TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania
osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Warszawa:
Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.