Michał Federowicz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Socjologii), a wcześniej Politechniki Warszawskiej (Wydz. Mechatroniki). Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w IFiS PAN. W latach 1999-2016 kierował polską częścią badań PISA/OECD. W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją, w ramach którego w 2007 zostały opracowane nowe założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. W latach 2009-2015 lider interdyscyplinarnego programu badawczego Entuzjaści edukacji i dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (do 2017). W latach 2017-2021 dyrektor Graduate School for Social Research IFiS PAN. Członek redakcji kwartalnika Polish Sociological Review (2000-2011), redaktor naczelny kwartalnika Edukacja (2012-2018). Najnowsze publikacje: ‘Relational Goods versus Technology in Education’, w: Relational Reason, Morals, and Sociality, E. Hałas, A. Manterys (red.), Berlin 2021: Peter Lang; ‘Education as a Problem Vis-à-Vis the Question about Education,’ z: Daniel R. Sobota, Jarosław Gara,  Phainomena 28 (110-111): 17-52, 2019; ‘Argumentacja w edukacji szkolnej: przykład języka polskiego i matematyki. Wyniki badań i wnioski z warsztatów’, z: Krzysztof Biedrzycki i in., Edukacja Folozoficzna 65: 5-32, 2018.