Artur Pokropek

Artur Pokropek jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także szefem grupy badawczej Data Science, Statistics and Machine Learning (DSSMLG) w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jego główne zainteresowania badawcze to statystyka, metody badań naukowych, ewaluacja, psychometria i uczenie maszynowe. Opracował kilka innowacji metodologicznych i statystycznych w dziedzinie analizy danych sondażowych. Jego kompetencje  zostały zaprezentowane i potwierdzone w licznych artykułach naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, takich jak: Structural Equation Modelling, Science EducationSociological Methods & Research, Learning and Individual DifferencesJournal of Educational Psychology, jak również raportach zamówionych przez OECD i Komisję Europejską. Zdobywał wiedzę jako naukowiec wizytujący w Educational Testing Service (ETS; Princeton, USA; 2013-2014) i jako badacz zatrudniony w Joint Research Centre Komisji Europejskiej (JRC; Ispra, Italy; 2016-2018). Posiada habilitację w dziedzinie nauk społecznych, doktorat w naukach edukacyjnych (pedagogice) oraz dwa tytuły magistra: w naukach edukacyjnych i w socjologii.