Seminaria w roku akademickim 2020/2021

Seminaria odbywają się co drugi miesiąc. Spotkanie otwierające nowy cykl Edukacja i Społeczeństwo (EiS), 10 grudnia 2020, poświęcone jest dwóm wybranym wątkom raportu „Poza horyzont: kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, podstawie aksjologicznej edukacji oraz relacyjności procesu uczenia się. Autorzy raportu stawiają pytanie o przemiany szeroko rozumianego systemu edukacji w perspektywie 20-30 lat.

Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Andrzej Rychard, (Dyrektor IFiS PAN) – Otwarcie nowego seminarium „Edukacja i Społeczeństwo”

Jerzy Hausner, inicjator i główny redaktor raportu „Poza horyzont: kurs na edukację” (OEES)
– Naświetlenie wątku aksjologicznego

Krystyna Dynowska, współautorka raportu (MODN) – Rola relacji w edukacji

Panel dyskusyjny:

Jolanta Choińska-Mika (UW)
Ewa Radanowicz (Szkoła podstawowa, Radowo Małe)
Tomasz Szkudlarek (UG),
Andrzej Rychard (IFiS)
Andrzej Leder (IFiS)

Dyskusja

 

Kolejne seminaria:

 

Czwartek, 4 lutego 2021r.

Temat: Klimat i relacje w szkole. Punktem wyjścia w dyskusji są wyniki badań międzynarodowych TIMSS i PISA. Uczestników seminarium zachęcamy do zapoznania się w szczególności z rozdziałem 6 i 7 raportu TIMSS oraz rozdziałem 6 i sekcją zatytułowaną „Praktyki czytelnicze, strategie czytania i lekcje języka  polskiego w opiniach uczniów” raportu PISA.

Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Michał Sitek (IFiS PAN, IBE) – Wprowadzenie do dyskusji na postawie raportów z badań TIMSS i PISA

Panel dyskusyjny:

Agnieszka Ciesielska (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Witkacego, Warszawa)
Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobra Edukacja)
Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE)

Dyskusja

 

Czwartek, 15 kwietnia 2021r.

Temat: Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii.

Punktem wyjścia w dyskusji jest książka: Grzegorz Ptaszek, Grzegorz D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej Dębski, Magdalena Bigaj – Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, szczególnie rozdział pt. Ważne relacje uczniów i nauczycieli w czasie edukacji zdalnej.

Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii

Panel dyskusyjny:

Małgorzata Wiśniewska (Szkoła Podstawowe w Babicach), Piotr Rycielski (Uniwersytet SWPS), Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Dyskusja

 

Czwartek, 10 czerwca 2021r. w godz. 15:00-17:00.

Temat: Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie przedstawienie przez prof. Krzysztofa Ostaszewskiego najnowszych wyników – jeszcze niepublikowanych – badań nad stanem zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży szkolnej, w ramach prowadzonego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie pod kierunkiem dr Jacka Moskalewicza i prof. Jacka Wciórki programu badawczego EZOP – kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań.

 Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Krzysztof Ostaszewski (IPiN) – Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce

Panel dyskusyjny:

Jacek Moskalewicz (IPiN)
Elżbieta Królikowska (WCIES)
Ewa Wysocka (UŚ)
Barbara Remberk (IPiN, Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży)

Dyskusja