O seminarium

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa i konstytuujących je instytucji, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i nie ignoruje realiów potwierdzonych w zbadanych faktach. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo (EiS) jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, a także pokazywane są konkretne działania praktyczne.

Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z przemianami społecznymi, działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenia i ruchy społeczne, inicjatywami samorządu terytorialnego i formami oddziaływania państwa. Realna edukacja jest wypadkową ich wszystkich.

Organizatorzy: Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

W ramach cyklu Edukacja i Społeczeństwo współpracujemy z OEES EduLab.

Seminaria w roku akademickim 2020/2021