Seminarium 24 lutego

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 lutego 2022r. w godz. 14:00-16:00.

Jego tematyka jest kontynuacją poprzednich dwóch spotkań: Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Trzecie i podsumowujące tematykę przestrzeni seminarium będzie poświęcone działaniom w otoczeniu szkoły – przestrzennym i zarazem społecznym – a także refleksji nad syntetycznym ujęciem związków między potrzebami współczesnej edukacji i architekturą, także architekturą wnętrz oraz rozwiązaniami urbanistycznymi.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku i roboczej wersji tekstu dyskutowanego podczas seminarium prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Program seminarium

Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników
Joanna Stefańska, Anna Wieczorek (Think Tank Miasto) i Anna Petroff-Skiba (Przewodnicząca Rady Rodziców) – Przykład działania w otoczeniu szkoły w warszawskiej dzielnicy Wawer.
Norbert Szczepański – Burmistrz Dzielnicy Wawer

Panel dyskusyjny:
Dorota Sibińska – XYstudio. Pracownia Architektoniczna
Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marta Bucholc – Uniwersytet Warszawski
Cezary Szpytma – Politechnika Rzeszowska

Dyskusja


Kolejne seminarium, w czwartek 28.04.2022, godz. 14:00-16:00, będzie poświęcone zagadnieniu dobrostanu, odniesionemu do kontekstu edukacyjnego.